Salt Fork High School — Bell Schedules

High School Bells
Description / Section Start Time End Time Length
1st Hour 8:15 AM 9:00 AM 45 min
2nd Hour 9:03 AM 9:48 AM 45 min
3rd Hour 9:51 AM 10:36 AM 45 min
4th Hour 10:39 AM 11:24 AM 45 min
5th Hour A (Lunch/RTI) 11:24 AM 11:54 AM 30 min
5th Hour B (Lunch/RTI) 11:57 AM 12:27 PM 30 min
6th Hour 12:35 PM 1:15 PM 40 min
7th Hour 1:18 PM 2:03 PM 45 min
8th Hour 2:06 PM 2:51 PM 45 min
Salt Fork High School - 701 W Vermilion St, Catlin, IL 61817 - Phone: (217) 427-5331 - Fax: (217) 427-2468